MENU
Aula_close Layer 1

Værdigrundlag

Vi skaber fundamentet for et god læring og trivsel.

 

På Bramsnæsvigskolen har vi mennesket i centrum og bestræber os på til stadighed på at skabe fundamentet for et godt liv. 

Værdigrundlaget er et udtryk for, hvad vi er enige om, er det overordnede mål for alle ved Bramsnæsvigskolen.

Det er et udtryk for, hvordan vi ønsker at være og hvad vi forventer af hinanden.

Vi vil med dette værdigrundlag forsøge at sikre kvaliteten i undervisningen på Bramsnæsvigskolen.

 Læring og trivsel

Lyst til læring

På Bramsnæsvigskolen arbejder vi for at skabe glæde og lyst til læring for det enkelte barn.

Det gør vi gennem tilrettelæggelse af en undervisning, der retter sig imod elevernes individuelle udvikling af både faglige og sociale kompetencer. 

Vi ”møder eleverne, hvor de er” og bruger den viden de bringer med ind i skolen. Anerkendende pædagogik er vores indfaldsvinkel for at bevare motivationen, øge engagementet og styrke elevernes selvværd.

 

Dukker

 

Trivsel og sundhed

På Bramsnæsvigskolen vil vi arbejde målrettet med elevernes alsidige personlige udvikling.

I denne proces opøves de sociale kompetencer, således at skolen bliver grobund for fællesskabsfølelse. Det er grundlaget for et godt arbejdsmiljø, at alle ved, hvordan der skal ageres i relationer mennesker imellem.

Vi arbejder på at fremme tolerance og respekt for det enkelte menneske. Trivsel og tryghed er de vigtigste forudsætninger for at skabe gensidig inspiration og lærelyst. Gennem samarbejdet mellem skolen og hjemmene afdækkes de gensidige forventninger for at øge elevernes almene sundhed.

 

Faglighed

På vores skole udføres målrettet velstruktureret undervisning med høje krav til eleverne i en positiv atmosfære med god dialog.

Fagligheden på Bramsnæsvigskolen er sammensat af fire ligeværdige områder:

  • Lærernes faglighed

  • Læringsprocessen

  • Fag-fagligheden

  • Fagene som middel

Lærernes faglighed

På skolen har vi fokus på at være kompetente undervisere med adgang til aktuel efteruddannelse og tidssvarende undervisningsmidler. Vi betragter teamarbejde som grundlag for fortsat at udvikle og højne fagligheden hos den enkelte lærer.

  

Læringsprocessen

Gennem varierede læringsprocesser arbejdes på at udvikle den enkelte elevs indsigt og forståelse. Eleverne skal arbejde med indhold og metoder - fag for fag, og gennem samarbejde mellem fagene i tværfaglige emner og problemstillinger.

 

Fag-fagligheden

Elevernes grundlæggende kundskaber, færdigheder og arbejdsmetoder fremmes gennem en målrettet indsats på mange felter og fra mange sider således, at elevernes fortsatte progressive udvikling sikres. Vi arbejder for, at alle eleverne får mulighed for faglig fordybelse, overblik og sammenhæng.

 

Træ

 

Fagene som middel

Bramsnæsvigskolen bidrager til en udvikling af børn og unge, der lægger grunden til, at de kan blive livsduelige mennesker, der som selvstændige individer formår at deltage i udviklingen af fremtidens samfund.

Eleverne skal forstå, at skolen primært er til for at hjælpe dem til at blive til nogen – ikke bare til noget i livet, men at skabe sig et meningsfuldt, hæderligt og værdigt liv som menneske blandt mennesker.