MENU
Aula_close Layer 1

Princip vedrørende erhvervspraktik.

Princip vedrørende: Erhvervspraktik under temaet: ”Job og uddannelse”

Formål med princippet:

 Princippet for erhvervspraktik skal sikre, at eleven får mulighed for at stifte bekendtskab med erhvervsmuligheder, i en eller flere praktikperioder.

 At eleven får mulighed for at stifte bekendtskab med en eller flere givne jobs, så eleven kan rette fokus mod den rette uddannelse.

 Eleven skal uddannelses-paratheds-vurderes i 8. og i 9. klasse. Erhvervspraktikken skal hjælpe eleven med at få en retning på uddannelsesønsket og dermed gøre eleven uddannelsesparat.

Skolens ansvar:

 Det er skolens ansvar at sikre sig at elever får mulighed for at tale med en UU-vejleder, så eleven kan komme i erhvervspraktik.

 Hvis eleven ikke selv kan finde en erhvervspraktikplads, kan skolen være behjælpelig med at vejlede eleven.

 Bramsnæsvigskolen har normalt praktikperioder i 8.-9. klasse af en uges varighed, samt ”familiepraktik” i 7. klasse af to dages varighed.

 Datoer for praktik fremgår af klassens/afdelingens årsplan.

Forældrenes og elevens ansvar:

Det er elevens ansvar at finde en virksomhed hvor der er mulighed for erhvervspraktik. Har en elev behov for yderligere erhvervspraktik eller er det praktisk umuligt at opfylde et praktikønske i den fastsatte uge, kan der i enkeltstående tilfælde gives mulighed for yderligere praktiktid.