MENU
Aula_close Layer 1

Sundhedsplejerske

Velkommen til Sundhedsplejen på Bramsnæsvigskolen

Sundhedsplejerske Sanne Hentze.

Jeg kan træffes på:

  • Aula, Sanne Hentze.
  • Mail: sahe@lejre.dk
  • Telefon 2365 6521 - læg gerne en besked og jeg ringer tilbage.

Elever og forældre er altid velkommen til at kigge forbi mit kontor på skolen.

Jeg er på skolen hver onsdag i skoletiden og mange tirsdage.

Ud over de klassetrinsbestemte tilbud har jeg mange behovsundersøgelser. Det er altid i samarbejde med elever og forældre. Jeg skriver til forældre via "Aula" eller jeg ringer forældre op.

Jeg tilbyder alle nye elever der starter på Bramsnæsvigskolen i løbet af skoletiden, en sundhedssamtale. Her vil eleverne blive målt, vejet, få en synstest og en høreprøve efter behov. 

Efter eleverne har været på besøg hos mig, kan forældre selv gå ind via www. sundhedsvejen.dk og logge ind med NemID. Her vil I kunne læse om jeres børn.

Indskoling

Jeg tilbyder alle børn i 0. klasse en indskolingsundersøgelse, sammen med forældre. Jeg måler vægt, højde, syn og hørelse. Alle børn får lavet en motorisk screening. Jeg kigger på skulder, ryg, ben og hofter. Herudover tilbyder jeg en sundhedssamtale med barnet og forældre.

Jeg tilbyder alle børn i 2. klasse en sundhedssamtale. Børnene bliver målt, vejet, synstestet og får en høreprøve efter behov. Emnerne kan være trivsel, sundhed, hygiejne, motion osv. Her ud over snakker vi om at vaske hænder og hvorfor. 

Mellemtrin

Jeg tilbyder alle elever i 5. klasse en individuel sundhedssamtale. Eleverne får tilbud om måling af højde, vægt synsprøve og ved behov en høreprøve. Her ud over en sundhedssamtale. Emnerne kan være: Trivsel, kost, motion, hygiejne, søvn. Herudover tilbyder jeg pubertetsundervisning i klassen.

Udskoling

Jeg tilbyder alle elever i 9 klasse en udskolingsundersøgelse. Her tilbydes måling af vægt, højde, syn, hørelse og evt. farvesyn. Sundhedssamtalen vil derudover tage udgangspunkt i, hvad den enkelte elev finder relevant at drøfte. Jeg tilbyder seksual- undervisning i 9. klasse omkring uge 6.