MENU
Aula_close Layer 1

Princip vedrørende sponsorering mv.

Princip vedrørende: Sponsorering, reklamer og donationer

Som udgangspunkt mener skolebestyrelsen, at det økonomiske fundament for skolens drift bør komme fra kommunale midler og skolen må ikke havne i en situation, hvor driften afhænger af ikke-kommunale midler.

Der må ikke modtages midler som kan skabe et afhængighedsforhold mellem giver og lærere, elever eller skolen som helhed. Der må ikke modtages midler til formål som strider imod Bramsnæsvigskolens øvrige principper.

Definition:

 Sponsorering er et arrangement, der baseres på en forretningsmæssig aftale mellem to parter om henholdsvis ydelse og modydelse.

 Donation er en ydelse til skolen, som ikke kræver modydelse.

 Både sponsorering og donation kan ydes som penge, naturalier eller tjenesteydelser.

Sponsorering og donationer har til formål:

 at fremme skolens pædagogiske målsætning

 at øge personalets og elevernes trivsel og muligheder for oplevelser

Forbehold:

 Skolen kan ikke forpligte lærere eller elever til at medvirke i modydelser til sponsor.

 Skolen kan modtage materialer eller midler med en værdi under 2500 kr uden at inddrage skolebestyrelsen

 Ved en værdi op til 10.000 kr. skal skolebestyrelsen informeres skriftligt

 Svarer donationen til et beløb over 10.000 kr. skal skolebestyrelsen godkende donationen.