MENU
Aula_close Layer 1

Lejrskoler.

Princip vedrørende: Lejrskoler, ekskursioner og skolerejser

Formål med ekskursioner:

 At så mange konkrete undervisningssituationer som muligt sker i samspil med det omgivende samfund jf. ”Vores sted” og ”Det strategiske grundlag” for Lejre Kommune: ”Vi integrerer naturen i alt”.

Formål med lejrskoler:

 Lejrskolen har til formål at give eleverne mulighed for at få deres undervisning på et andet sted end skolen. Man får mulighed for at gøre erfaringer, som ikke kan gøres i skolen med hensyn til emner og fagområder, der har tilknytning til den daglige undervisning.

Skolens ansvar:

 Klasse- eller faglæreren planlægger og leder turen, hvor der altså er tale om undervisning.

 At sikre at alle aftaler med leverandører er bekræftet med korrekt dato og pris.

 De egentlige ekskursions-/lejrskoleudgifter afholdes af skolens budget.

Forældrenes/elevens ansvar:

 Der er mødepligt for eleverne.

 Udgifter til forplejning, skal indbetales til skolen min. 5 hverdage før afgang. Den daglige forplejningsudgift per elev er fastsat til kr. 75,00.

 Klassekassen kan, efter nærmere aftale, ligeledes indgå i finansiering

Omfang af lejrskoler:

Der tilstræbes at alle elever i løbet af deres skolegang deltager på 2 lejrskoler, arrangeret af skolen. På lejrskoler deltager nogle af klassens lærere.

Lejrskoler kunne være – men behøver ikke være – efter nedenstående udgangspunkt:

 6. klasse: 3 overnatninger  8. klasse: 4 overnatninger