MENU
Aula_close Layer 1

Princip for faglige og sociale fællesskaber

Princip for samarbejdet om de faglige og sociale fællesskaber i skolen

Formål
Alle elever skal udvikle sig fagligt og alsidigt, herunder socialt og trives i skolens faglige og sociale sammenhænge.


Samarbejdet omkring de sociale fællesskaber i skolen skal sikre gode relationer i klassens/årgangens forældregruppe sådan, at man kender hinanden og kan tage kontakt ved eventuelle problemer i klassen.


Sociale og faglige arrangementer på skolen medvirker til at fremme såvel elev- som forældrefællesskaber i klassen/årgangen.


Mål
Eleverne på Bramsnæsvigskolen udvikler sine alsidige kompetencer og udnytter sit fulde læringspotentiale.
Eleverne har mod og lyst til at deltage i skolens fællesskaber.
Bramsnæsvigskolens forældre og ansatte vil bekæmpe ensomhed og social isolation.


Udfoldelse af princippet
Skolens ansvar:

Skolen informerer tydeligt om skolens antimobbestrategi til elever, forældre og skolens personale og griber hurtigt og konstruktivt ind, hvis der sker mobning.


Skolen tilstræber at planlægge arrangementer (f.eks. julemarkedet), så flest mulige forældre kan deltage.
Skolen inddrager forældrene i så høj grad som muligt i arbejdet i at understøtte den enkelte elevs muligheder for deltagelse i fællesskaberne.


Skolen skal arbejde for, at en gruppe af forældre i hver klasse/årgang påtager sig opgaverne i forældrerådet. Disse kan inddrages i planlægning og gennemførelse af forældremøder samt tage initiativ til sociale arrangementer i klassen.


Forældrenes ansvar:
Forældrene er opmærksomme på, at det er vigtigt at tale anerkendende og konstruktivt om skolens personale, elever og andre forældre i deres børns påhør.
I tilfælde af problemer eller bekymringer, kommunikerer forældrene med klassens team, skolens leder eller skolebestyrelsen i denne rækkefølge.
Forældrene støtter skolens fællesskab ved som hovedregel at deltage i fælles arrangementer sammen med deres børn.
Forældrene tager medansvar for, at tage vare på børn i udsatte positioner (ensomhed, social isolation) ved at sørge for at alle elever kan deltage i private arrangementer som f.eks. fødselsdage, legearrangementer og klassefester.