MENU
Aula_close Layer 1

Princip om skole-hjemsamarbejde

Princip vedrørende: Skole-hjemsamarbejde og kommunikation mellem skole og hjem.

Rammer for skolehjem-samarbejdet og kommunikationen:

 Den primære daglige kontakt mellem skole og hjem foregår via Aula.

 Akutte henvendelser skal ske til skolens kontor.

 Skolehjemsamarbejder afholdes som udgangspunkt på skoledag inden kl. 17.00.

 Der afholdes et årligt forældremøde, hvor medarbejdere medvirker. Dette mødes afholdes som hovedregel efter kl. 17.00.

 Der afholdes ydermere et forældremøde uden medarbejderdeltagelse som forældrene (forældrerådet) arrangerer.

Formål med princippet:

 Princippet sikrer, at skolen og forældrene i samarbejde tager ansvar for det enkelte barns faglige, sociale og dannelsesmæssige udvikling, så alle elever trives og bliver så dygtige, de kan.

 Samarbejdet mellem skole og hjem skal opleves af alle parter som anerkendende, åbent og respektfuldt.

Skolens ansvar:

 På arbejdsdage læser medarbejdere hver dag mails i løbet af dagen.

 Der er en svarfrist for medarbejdere på tre arbejdsdage.

 Skolen informerer så hurtigt som muligt en elevs forældre, hvis der opstår faglige eller trivselsmæssige udfordringer.

Forældrenes/elevens ansvar:

 Skolen bliver af forældrene orienteret om væsentlige forhold i familien, som har betydning for elevens skolegang.

 Forældrene holder sig orienterede om deres barns skolegang.

 Forældrene skal som udgangspunkt orientere skolen, hvis der er væsentlige forhold i familien, som har betydning for elevens skolegang.

 Forældre skal tage direkte kontakt til den medarbejder, som de ønsker at drøfte en sag med. Findes der ikke en løsning på denne måde, kan forældrene rette henvendelse til ledelsen. Forældre kan rette henvendelse til skolebestyrelsen, hvis de oplever, at principper eller værdiregelsæt ikke efterleves.