MENU
Aula_close Layer 1

Princip vedrørende alkohol mv.

Princip vedrørende alkohol, rygning og andre rusmidler

Formål med princippet:

 Bramsnæsvigskolen og Grønhøjgård skal være et godt sted at være.

 Elever må derfor under ingen omstændigheder indtage alkohol, tobak (damp eller snustobak inkl.) eller andre rusmidler på skolen i skoletiden eller i fritiden på Grønhøjgård, herunder også i forbindelse med skolens og sfo’ens arrangementer.

 Vi vil styrke elevernes selvværd, så de siger nej til rusmidler.

Skolens ansvar:

 Viden om rusmidler inddrages i undervisningen på en måde der sigter mod, at eleverne får et bevidst og ansvarligt forhold til rusmidler.

 SSP kan inviteres til at afholde oplæg for udskolingens elever om rusmidler som er målrettet både elever, lærere og forældre.

Indsats ved mistanke om misbrug:

 Skolens holdning er, at vi har et tredelt ansvar (elever, forældre, skole) for at passe på hinanden og gensidigt informere hinanden, hvis vi erfarer eller har mistanke om, at der er elever, der misbruger tobak, alkohol eller rusmidler. SSP inddrages, når det vurderes nødvendigt i problematikker omkring misbrug af hash og alkohol.

 Tobak, alkohol eller andet rusmiddel inddrages af skolen, hvis det bruges i undervisningstiden. Forældrene orienteres. Det inddragede udleveres kun til forældrene ved personlig henvendelse på kontoret. I gentagelsestilfælde kan bortvisning finde sted.

Forældrenes/elevens ansvar:

 Forældrene har det overordnede ansvar for deres børn og må sikre sig, at barnet tilbydes hjælp til at komme ud af afhængighed.

 Forældrene støtter op om skolens politik på området.

 Eleven har ansvar for at overholde retningslinjerne og ikke anvende rusmidler på skolen.