MENU
Aula_close Layer 1

Princip for arbejdets fordeling mellem lærerne og pædagogerne.

Princip vedrørende: Arbejdets fordeling mellem lærerne og pædagogerne.

Formål:

 Arbejdets fordeling mellem lærerne og øvrigt pædagogisk personale skal sikre højst mulig læring og trivsel blandt eleverne.

 Arbejdets fordeling mellem lærerne og øvrigt pædagogisk personale skal sikre et fagligt og socialt udviklende miljø for det pædagogiske personale.

Mål:

 Al fagopdelt undervisning varetages så vidt muligt af lærere med undervisningskompetence i de fag, de underviser i.

 Det tilstræbes, at medarbejderteams sammensættes mangfoldigt med hensyn til eksempelvis anciennitet, alder, køn, etnicitet.  I fordeling af arbejdsopgaver skal der så vidt muligt lægges vægt på vurderinger af opgavens indhold og omfang, medarbejderens erfaring og kompetence samt klassens sammensætning.

 Det tilstræbes, at der er få voksne omkring klasserne i grundskolen (særligt i 0.-3. klasse)