MENU
Aula_close Layer 1

Princip om ny klassedannelse

Princip om ny klassedannelse

Formål: 

På Bramsnæsvigskolen går eleverne som udgangspunkt i den samme klasse i 10 år. Der kan dog ske forandringer i et klassefællesskab i et skoleforløb, som strækker sig hen over 10 år. Forandringerne kan betyde, at der er brug for at danne nye klassesammensætninger.

Skolen ønsker med dette princip:

 At tage højde for eventuelt opståede pædagogiske, relationsmæssige eller kønsfordelingsmæssige ulemper i de etablerede klassesammenhænge.

Hvis der er behov for at danne nye klasser, sker det efter nedenstående hensyn:

 Det professionelle teams kendskab til elevernes faglighed og trivsel

 Køn (eksempelvis ligelig kønsfordeling)

 Elevantal

 Elevønsker (elevernes opbyggede positive relationer søges tilgodeset og alle elever tages med på råd). Sammensætningen af de nye klasser besluttes af skolens ledelse. Den nye klassesammensætning fastholdes som udgangspunkt til eleverne forlader skolen efter 9. klasse og kan ikke ændres af andre end skolens ledelse, og i så fald kun pga. væsentlige og vedvarende problemstillinger.