MENU
Aula_close Layer 1

Princip for forældres deltagelse i deres barns læring.

Princip for forældres deltagelse i deres barns læring.

Formål:

Princippet for forældres deltagelse i deres barns læring skal sikre, at skolen og forældrene i samarbejde tager ansvar for det enkelte barns faglige, sociale og dannelsesmæssige udvikling.

Mål:

 Alle forældres ressourcer udnyttes så godt som muligt til gavn for elevernes trivsel og læring.

 Alle forældre er bevidste om, at deres engagement i deres barns skolegang er afgørende for barnets læring og trivsel.

 Sociale og faglige arrangementer på skolen giver forældrene et indblik i deres barns hverdag på skolen.

 Sociale og faglige arrangementer på skolen medvirker til at fremme såvel elev- som forældrefællesskaber i klassen.

Skolens ansvar:

 Skolen tilstræber at planlægge undervisningen, så forældrenes involvering i deres barns læring i så høj grad som muligt bidrager til barnets faglige, sociale og dannelsesmæssige udvikling.

 Skolen skal arbejde for, at forældrene bliver bevidste om, at deres involvering i deres barns skolegang er afgørende for barnets læring og trivsel.

 Skolen skal arbejde for, at forældrene ved, hvordan de kan støtte deres barns læring i skolen bl.a. ved aktiviteter uden for skoletiden.

 Skolen skal arbejde for, at en gruppe af forældre i hver klasse påtager sig rollen som kontaktpersoner (kontaktforældre, klasseråd/forældreråd, e.l.). Disse skal inddrages i planlægning af forældremøder samt planlægge og gennemfører sociale arrangementer i klassen.

 Skolen tilstræber at planlægge sociale og faglige arrangementer, så flest mulige forældre kan deltage.

Forældrenes/elevens ansvar:

 Forældrene tilstræber at støtte deres barns læring mest muligt såvel i skolen som i hjemmet.

 Forældrene sørger som udgangspunkt for, at deres barn møder undervisningsparat i skolen. Herunder at forældrene signalerer, at skolen er vigtig samt at barnet er velforberedt og respekterer skolens ordensregler og almindelige normer for god opførsel.

 Forældrene tilstræber at deltage i de faglige og sociale arrangementer på skolen.

 Forældrene tilstræber at arbejde for et stærkt forældre fællesskab så alle elevers læring og trivsel højnes.