MENU
Aula_close Layer 1

Bramsnæsvigskolens målsætninger

Bramsnæsvigskolen vil i et tæt samarbejde mellem elever, forældre og ansatte give eleverne de bedste muligheder for en faglig og personlig udvikling.

  • Med afsæt i vores kulturelle baggrund, og ud fra nutiden, med sigte mod fremtiden, opøves den enkelte til selvstændig stillingtagen, vurdering og medleven i en større verden.

  • Alle elever skal opleve en skole, der er vedkommende og udfordrende, så elevernes nysgerrighed og kreativitet støttes og videreudvikles gennem både faglige, praktiske, musiske og fysiske aktiviteter.

  • Skolens hverdag skal bygge på tolerance og fællesskab, så den enkelte kan udvikle tillid, selvværd og ansvarsfølelse for sig selv og andre.

  • Åbenhed og dialog skal præge arbejdet og samværet blandt elever, forældre, lærere og øvrige ansatte, så samarbejdet mellem skole og hjem er et fælles ansvar.

  • Skolen anser det for vigtigt, at der er så få lærere tilknyttet den enkelte klasse som muligt, da dette sikrer sammenhæng, målrettethed og tværfaglighed i undervisningen. Derfor er der etableret et team af lærere og pædagoger omkring hver klasse. I disse team udarbejder vi årsplaner, og den daglige undervisning planlægges med hensyntagen til differentiering, tværfaglige emner og projekter.

Lærer